Kundbokningar

Stan´s bästa callcenter

Besöksbokning är ett tidsödande och svårt arbete, där vi på Telemarketing Media effektivt kan hjälpa till att skapa kontakter mellan ditt företag och era kunder. Genom att överlåta tidsödande kundbokningsarbete till oss, får ni en möjlighet att optimera er tid till att skapa försäljning ute hos kund.

Vid kundbokningsuppdrag inkluderas vanligen:

● Bokning av kundbesök med potentiella kunder i specifika branscher.
● Identifiering och kartläggning av kontaktuppgifter.
● Undersökning av behoven och status på nuvarande företagslösningar.
● Bevakning av kundkontakter.
● Snabb återrapportering till uppdragsgivare.
● Professionell inledning av den första kontakten med potentiell kund.