Marknadsguiden

Stan´s bästa callcenter

Print, webb, mobil
Genom Marknadsguiden får kunderna möjlighet att synas i tidningarnas alla kanaler, print, webb och mobil till en mindre kostnad än för ordinarie annonsering

Ständig närvaro
I Marknadsguiden får företaget ständig närvaro på webben med egen presentationssida i Marknadsguiden och på tidningens hemsida. Den innehåller företagets logotyp, text, bilder, karta och kontaktinformation.

Sju dagar i veckan
Där visas även företagets  tidningsannonser under sju dagar från införingsdagen. Man får också två annonser i tidningen per månad under en vinjett tillsammans med övriga företag i regionen eller branschen.