Prenumerationsförsäljning

Stan´s bästa callcenter

Prenumerationsförsäljning

Konkurrensen om kunderna är hårdare idag än någonsin. Vad som skiljer en lyckad försäljning från en medioker är inte stor. Men hur uppdraget utförs är avgörande.
Vad som spelar in är säljarnas motivation, engagemang och glädje.
Är förutsättningarna de rätta är telemarketing extremt effektivt.