Räddningstjänster

Stan´s bästa callcenter

Räddningstjänster

Hela tidningsmarknaden upplever sjunkande upplagor (med några få undantag). Mediavärlden befinner sig i en omfattande strukturomvandling.
Allt fler svenskar anmäler sig till Nixregistret, vilket försvårar nyförsäljningen för i stort sett alla tidningar. Livstidsintäkten / prenumerant måste öka – d.v.s. vi kan inte längre bara ägna oss åt att ”fylla på hinken” – vi måste samtidigt ”täppa igen hålen som är i botten”.
Varför lämnar man tidningen? Ni har en bra tidning som man saknar när man sagt upp den, men den upplevs ibland inte prisvärd i förhållande till:

● Gratistidningar
● Tidsbrist
● Internet
● TV
● Övrigt

Avhoppet kan bero på flera anledningar. Allt flera av våra uppdragsgivare väljer att lägga de samtal som avser uppsägning av abonnemang på vårt Telemarketing Media-team där några utvalda säljare arbetar med prenumerationsuppsägningar.

Arbetet att hämta in nya abonnenter blir allt svårare. Vi måste bli mycket bättre på att behålla befintliga abonnenter. Telemarketing Media ”räddar kvar” cirka 15-20 procent av de prenumeranter som tänkt säga upp sitt abonnemang. Vi tar även hand om uppsägningar som inkommit via brev, mail eller fax.