Kundbokning

Gå inte miste om möjligheter - vi hjälper er med kundbokning

Besöksbokning är ett tidsödande och svårt arbete. Vi kan effektivt hjälpa till att skapa kontakter mellan ditt företag och era kunder och ni får möjlighet att optimera er tid till att skapa försäljning ute hos kund.

Hur kan vi hjälpa er?

Vid kundbokningsuppdrag inkluderas vanligen:
● Bokning av kundbesök med potentiella kunder i specifika branscher.
● Identifiering och kartläggning av kontaktuppgifter.
● Undersökning av behoven och status på nuvarande företagslösningar.
● Bevakning av kundkontakter.
● Snabb återrapportering till uppdragsgivare.
● Professionell inledning av den första kontakten med potentiell kund.

Prenumerationsförsäljning

Prenumerationsförsäljning kräver stor lyhördhet och hög samtalskvalité - en springande punkt i all försäljning.​

Telefonipassning

Vi säkerställer att era kunder inte möts av upptagetton, långa svarstider, telefonsvarare eller avstängd telefon.

Räddningstjänst

Med vår räddningstjänst hjälper vi er att behålla befintliga abonnenter genom att sköta prenumerationsuppsägningar.

Marknadsguiden

Annonsera i Marknadsguiden som finns hos många svenska dagstidningar - en ständig närvaro på webben.

Vi hjälper er att hålla kontakten med kunderna

Berätta vad ni behöver hjälp med!