Marknadsguiden

Gå inte miste om möjligheter - annonsera genom Marknadsguiden

Genom Marknadsguiden får kunderna möjlighet att synas i tidningarnas alla kanaler, print, webb och mobil till en mindre kostnad än för ordinarie annonsering.

Hur kan vi hjälpa er?

I Marknadsguiden får företaget ständig närvaro på webben med egen presentationssida i Marknadsguiden och på tidningens hemsida. Den innehåller företagets logotyp, text, bilder, karta och kontaktinformation. Där visas även företagets tidningsannonser under sju dagar från införingsdagen. Man får också två annonser i tidningen per månad under en vinjett tillsammans med övriga företag i regionen eller branschen.

Prenumerationsförsäljning

Prenumerationsförsäljning kräver stor lyhördhet och hög samtalskvalité - en springande punkt i all försäljning.​

Kundbokning

Besöksbokning är ett tidsödande och svårt arbete. Vi hjälper till att skapa kontakter mellan ditt företag och era kunder.

Räddningstjänst

Med vår räddningstjänst hjälper vi er att behålla befintliga abonnenter genom att sköta prenumerationsuppsägningar.

Telefonipassning

Vi säkerställer att era kunder inte möts av upptagetton, långa svarstider, telefonsvarare eller avstängd telefon.

Vi hjälper er att hålla kontakten med kunderna

Berätta vad ni behöver hjälp med!