Räddningstjänst

Gå inte miste om möjligheter - ta hjälp av vårt räddningscenter

Telepassing är en tjänst som ökar er lönsamhet.
Med enkla medel kan ni stärka er konkurrenskraft med hjälp av oss.

Hur kan vi hjälpa er?

Hela tidningsmarknaden upplever sjunkande upplagor (med några få undantag). Mediavärlden befinner sig i en omfattande strukturomvandling. Allt fler svenskar anmäler sig till Nixregistret, vilket försvårar nyförsäljningen för i stort sett alla tidningar. Livstidsintäkten / prenumerant måste öka – d.v.s. vi kan inte längre bara ägna oss åt att ”fylla på hinken” – vi måste samtidigt ”täppa igen hålen som är i botten”.

Varför lämnar man tidningen? Ni har en bra tidning som man saknar när man sagt upp den, men den upplevs ibland inte prisvärd i förhållande till:

● Gratistidningar
● Tidsbrist
● Internet
● TV
● Övrigt

Avhoppet kan bero på flera anledningar. Allt flera av våra uppdragsgivare väljer att lägga de samtal som avser uppsägning av abonnemang på vårt TM-team där några utvalda säljare arbetar med prenumerationsuppsägningar.

Arbetet att hämta in nya abonnenter blir allt svårare. Vi måste bli mycket bättre på att behålla befintliga abonnenter. Telemarketing Media ”räddar kvar” cirka 15-20 procent av de prenumeranter som tänkt säga upp sitt abonnemang. Vi tar även hand om uppsägningar som inkommit via brev, mail eller fax.

Prenumerationsförsäljning

Prenumerationsförsäljning kräver stor lyhördhet och hög samtalskvalité - en springande punkt i all försäljning.​

Kundbokning

Besöksbokning är ett tidsödande och svårt arbete. Vi hjälper till att skapa kontakter mellan ditt företag och era kunder.

Telefonipassning

Vi säkerställer att era kunder inte möts av upptagetton, långa svarstider, telefonsvarare eller avstängd telefon.

Marknadsguiden

Annonsera i Marknadsguiden som finns hos många svenska dagstidningar - en ständig närvaro på webben.

Vi hjälper er att hålla kontakten med kunderna

Berätta vad ni behöver hjälp med!