Tjänster 

 

PRENUMERATIONER

Konkurrensen om kunderna är hårdare idag än någonsin. Vad som skiljer en lyckad försäljning från en medioker är inte stor. Men hur uppdraget utförs är avgörande. Vad som spelar in är säljarnas motivation, engagemang och glädje. Är förutsättningarna de rätta är telemarketing extremt effektivt.

Säljare med rätt attityd och inställning kommer längre än andra. Telemarketing Media tar över när andra inte räcker till. På Telemarketing Media är alla säljcoacher delägare i företaget. Det bidrar till att vi tänker annorlunda och långsiktigt. Prenumerationsförsäljning kräver lyhördhet och samtalskvalité. Det är en springande punkt i all försäljning och något vi ständigt förfinar. Varje dag.

Vi försöker alltid vara tydliga när vi berättar om erbjudandet. Alltför att undvika tveksamhet och missförstånd. Vi är måna om att ett språk och ett tonläge som får vår uppdragsgivare att framstå positivt.

Ekvationen är enkel. Engagemang ger alltid utdelning i försäljningssiffror. Är man positiv skapar det trivsel och trygghet. En säljare med entusiasm och med ett vårdat språk vinner förtroende.

 

RÄDDNINGSCENTER

Hela tidningsmarknaden upplever sjunkande upplagor (med några få undantag). Mediavärlden befinner sig i en omfattande strukturomvandling. Allt fler svenskar anmäler sig till Nixregistret, vilket försvårar nyförsäljningen för i stort sett alla tidningar. Livstidsintäkten / prenumerant måste öka – d.v.s. vi kan inte längre bara ägna oss åt att ”fylla på hinken” – vi måste samtidigt ”täppa igen hålen som är i botten”. Varför lämnar man tidningen? Ni har en bra tidning som man saknar när man sagt upp den, men den upplevs ibland inte prisvärd i förhållande till:

● Gratistidningar
● Tidsbrist
● Internet
● TV
● Övrigt

Avhoppet kan bero på flera anledningar. Allt flera av våra uppdragsgivare väljer att lägga de samtal som avser uppsägning av abonnemang på vårt TM-team där några utvalda säljare arbetar med prenumerationsuppsägningar.

Arbetet att hämta in nya abonnenter blir allt svårare. Vi måste bli mycket bättre på att behålla befintliga abonnenter. Telemarketing Media ”räddar kvar” cirka 15-20 procent av de prenumeranter som tänkt säga upp sitt abonnemang. Vi tar även hand om uppsägningar som inkommit via brev, mail eller fax.

från en medioker är inte stor. Men hur uppdraget utförs är avgörande. Vad som spelar in är säljarnas motivation, engagemang och glädje. Är förutsättningarna de rätta är telemarketing extremt effektivt.

  • Gratistidningar
  • Tidsbrist
  • Internet
  • TV
  • Övrigt
 

TELEFONIPASSNING

1 av 3 har tappat affärer på grund av bristande tillgänglighet. Hur mycket är er snittaffär värd?

Företagssvar Bas är en tjänst som ökar er lönsamhet. Med enkla medel kan ni stärka er konkurrenskraft med hjälp av oss.

Vi säkerställer att era kunder inte möts av upptagetton, långa svarstider, telefonsvarare/röstbrevlådor eller avstängd telefon. Hur många chanser ger du själv ett företag som inte svarar?

När vi svarar följer vi noggrant de instruktioner vi har fått av er, allt för att kunna ge entelefonservice som ligger i linje med ert företags image. Vi kan även svara på enklare frågor om ditt företag: priser, adress, e-postadresser, faxnummer, vägbeskrivning och så vidare.

Ni förmedlar en professionell image till era kunder genom att alltid ge dem svar. Våra handläggare svarar i ert företagsnamn och räddar de kundsamtal ni själva inte hinner med. Några sekunder senare har ni kundens namn, telefonnummer och ärende på er mailadress och/eller som ett sms.

Det vanligaste är ett så kallat overflow-uppdrag. Det innebär att vi svarar när ni inte hinner/kan besvara samtalen som kommer till er.

Besöksbokning är ett tidsödande och svårt arbete, där vi på Telemarketing Media effektivt kan hjälpa till att skapa kontakter mellan ditt företag och era kunder. Genom att överlåta tidsödande kundbokningsarbete till oss, får ni en möjlighet att optimera er tid till att skapa försäljning ute hos kund.

 

KUNDBOKNINGAR

Vid kundbokningsuppdrag inkluderas vanligen:
● Bokning av kundbesök med potentiella kunder i specifika branscher.
● Identifiering och kartläggning av kontaktuppgifter.
● Undersökning av behoven och status på nuvarande företagslösningar.
● Bevakning av kundkontakter.
● Snabb återrapportering till uppdragsgivare.
● Professionell inledning av den första kontakten med potentiell kund.