Försäljning

Försäljning till både företag och privatpersoner

TM Media: Din framgångsrika partner inom Telemarketing i Sverige

TM Media har sedan starten 2009 varit ett av Sveriges ledande Telemarketing företag som jobbar framgångsrikt åt främst svensk dagspress, men även inom flera andra branscher.

Konkurrensen om kunderna är hårdare idag än någonsin. Vad som skiljer en lyckad försäljning från en medioker är inte stor. Men hur uppdraget utförs är avgörande. Vad som spelar in är säljarnas motivation, engagemang och glädje. Är förutsättningarna de rätta är telemarketing extremt effektivt. Kontakta oss så berättar vi mer!

Några ord från en av våra samarbetspartners

”Vi anlitar TM Media för en kontinuerlig och professionell försäljning av nyhetsprenumerationer på Sverige-nivå.
TM Media har en lång säljerfarenhet med bred kompetens som passar våra behov inom NTM Media AB. Säljteamet på TM Media har en stor förmåga att anpassa försäljningsarbetet efter våra kunders och marknadens behov.

TM Medias agila arbetssätt passar oss som kravställande uppdragsgivare perfekt, där ledorden är behovsanpassad tjänsteförsäljning, avslutseffektivitet och att skapa långsiktiga kundrelationer.”

Marcus Gyllander,
Chef, Team Försäljning & Kundcenter,
NTM Media