Kundundersökningar

Kundundersökningar som skapar värdefulla insikter och åtgärder

Förbättra kundnöjdhet med våra anpassade kundundersökningar

En kundundersökning är ett viktigt verktyg för att kunna förbättra kundupplevelsen. Vi är experter på att utforma och genomföra kundundersökningar som genererar kundinsikter. Genom oss får ni både en åtgärdsinriktad kundundersökning och engagerad samarbetspartner.

Vare sig ni vill genomföra en enskild undersökning eller ett mer omfattande program med flera olika undersökningar skräddarsyr vi en lösning utifrån era förutsättningar och önskemål. Allt från frågorna, hur vi samlar in svar till analys och rapportering anpassas till er verksamhet och era förutsättningar i övrigt.

För att samla in svar använder vi oss oftast av och/eller telefonintervjuer eller via SMS. Vi kan även göra djupintervjuer och fokusgrupper med era kunder.Oftast redovisas resultatet från kundundersökningen i en utförlig analysrapport där visammanställer, visualiserar och analyserar resultatet och ger er rekommendationer på åtgärder.

Analyser och Workshops

När vi analyserar resultatet från er kundundersökning är vårt mål att skapa kundinsikter som ger er vägledning i att skapa en bättre kundupplevelse. Bland annat identifierar vi vilka kvalitetsfaktorer ni bör prioritera för ökad kundnöjdhet och kundlojalitet.

Att bara analysera siffror och nyckeltal ger sällan tillräckligt bra kundinsikt för att utveckla verksamheten, man måste även förstå varför kunderna är nöjda/missnöjda. Därför analyserar vi oftast även kundernas kommentarer och förbättringsförslag, vilket är en väldigt viktigt informationskälla för att förstå kunderna.En kundundersökning som man inte agerar på leder inte till utveckling och fyller inget syfte.

För att få det fulla värdet av undersökningen kan vi hjälpa er att följa uppundersökningen i en workshops där vi stöttar er i att omvandla kundinsikter till konkreta åtgärdsplaner.

Känn dig trygg med att överlämna kontakten med dina kunder till oss på TM Media!

Kontakta oss så berättar vi mer!